Tag: หน้ากากผ้า

ขายหน้ากากผ้า

“ขายหน้ากากผ้า” อาชีพเสริมช่วงโควิดที่ใคร ๆ ก็ทำได้“ขายหน้ากากผ้า” อาชีพเสริมช่วงโควิดที่ใคร ๆ ก็ทำได้

ตั้งแต่ที่มีโรคโควิด – 19 เกิดขึ้นมา จะออกไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสก์หรือหน้ากากอนามัย ซึ่งถ้าจะใส่ให้ถูกต้อง ปลอดภัย คือควรเปลี่ยนชิ้นใหม่อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และต้องใช้แล้วทิ้งเท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำ นั่นเลยเป็นสาเหตุให้ “หน้ากากผ้า” กลายเป็นทางเลือกที่คนหันมาใช้กันมากขึ้น เพราะใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดรายจ่ายรายเดือนลงได้มาก และหน่วยงานสาธารณสุขก็เคยประกาศไว้แล้วว่าคนที่ไม่ป่วยสามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้ ทำให้ในช่วงปีสองปีมานี้มีคนจำนวนมากที่หารายได้เสริมหรือสร้างรายได้หลักให้ตัวเองด้วยอาชีพใหม่อย่างการขายหน้ากากผ้ากันอย่างล้นหลาม โดยสินค้าก็มีขนาด ลวดลาย วัสดุ และฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ สำหรับความสงสัยที่ว่าทำไมใคร ๆ ก็ทำหน้ากากผ้าขายได้นั้น เหตุผลก็เพราะหน้ากากผ้าไม่ได้มีกฎหมายระบุไว้ว่าให้เป็นสินค้าควบคุมเหมือนกับหน้ากากอนามัย ที่จะต้องควบคุมตั้งแต่การผลิต การตั้งราคา การจัดจำหน่าย